BAJNnails Alicja  0762 460 503

Strona głowna-GDPR villkor

GDPR - Så skyddar jag dina personuppgifter

Privacy Policy

Integritetspolicy

BAJNnails värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. BAJNnails följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information BAJNnails samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med bookning eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 
BAJNnails Tittentevägen 19 23391 Svedala , Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina bookningar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som BAJNnails behandlar är ditt namn, e-postadress, bookningshistorik,telefonnummer.
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund på något av följande sätt:

  1. Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
  2. Kontakta vår kundservice via e-post på alicjabajnnails@gmail.com

2. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.BAJNnails använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

3.Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till bookningen och att bli kund hos BAJNnails sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

4. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.BAJNnailsvill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till BAJNnails förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna korrekta uppgifter till BAJNnails genom att skicka ett e-postmeddelande till: alicjabajnnails@gmail.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

5. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att BAJNnails inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

6. Ändringar i Integritetspolicy

BAJNnails förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

7. Cookies

Vår webbplats bajnnails.com använder så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Cookies gör det även möjligt att ge dig riktade erbjudanden på andra webbplatser.

 

Fördelarna med cookies

Likt andra webbplatser som säljer varor använder BAJNNnails kakor för att göra det smidigt för dig som användare att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen då hålla reda på vilka varor du har lagt i din varukorg. Kakor används till exempel också vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte oss senast. Vi använder några cookies som lagras under en tid och som sparar dina gjorda inställningar. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig. Registrerar du dig som kund lagrar vi givetvis dina uppgifter med hög säkerhet i vår krypterade kunddatabas, skyddad från insyn.

 

Kan jag undvika cookies?

Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

 Powered by: www.cdx.pl